การดูแลรักษาตามระยะทาง

การดูแลรักษาตามระยะทาง

ตารางแสดงรายการ อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนพร้อม ค่าบริการตามระยะทาง

* เพื่อประกันความมั่นใจสมรรถนะ ของการใช้งาน ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน เพียงท่านเลือกรุ่นรถยนต์ แล้วเลือกระยะทาง หรือระยะเวลา ในโปรแกรมสำหรับตรวจสอบการบำรุงรักษา