พันธกิจ

Mitsubishi Motors

ความมุ่งมั่นของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการผลิตรถยนต์ของประเทศไทย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้วยยนตรกรรมทุกรูปแบบในฐานะผู้ผลิต รถยนต์ เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการได้สรรค์สร้างยนตรกรรมที่จะ เชื่อมโยงผู้คนไปสู่ทุกมุมโลก เพื่อให้ตรง กับคำนิยามของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส “Drive your Ambition”

บริษัทมิตซูบิชิ

ขณะเดียวกัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษา สิ่งแวดล้อม และการลดปริมาณการปล่อย ก๊าซคาร์บอน-ไดออกไซด์ ด้วยการทำงาน ภายใต้แนวคิด “วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส กรุ๊ป สู่ปี 2020” บริษัทในกลุ่มจะพัฒนาและปรับเปลี่ยน การค้นคว้าวิจัยการจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่าย ตลอดจนการบริการหลังการขายที่เกี่ยว เนื่องกับรถยนต์ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลักที่จะลดปริมาณ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้ร้อยละ 70 ใน ปี ค.ศ.2020

ด้วยการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ ประกอบกับความเหมาะสมด้านการลงทุน และทักษะฝีมือแรงงานในประเทศไทย ทำให้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น (MMC) ได้ไว้วางใจเลือกให้ประเทศไทย เป็นฐาน การผลิตรถกระบะของบริษัท เพื่อส่งไป จำหน่ายทั่วโลก และล่าสุด มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจ อีกครั้ง ให้เป็นฐาน การผลิตและส่งออก รถยนต์ขนาดเล็ก ใน โครงการ Mitsubishi Global Small นับเป็นโปรดักแชมเปี้ยนรุ่นที่ 2 ที่ผลิตโดย ฝีมือคนไทย และส่งไป จำหน่ายยังทั่วโลก

ศักยภาพด้านการผลิตรถยนต์ ฝีมือของคนไทย ระดับมาตรฐานโลก

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้พัฒนา ระบบการทำงานและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างความแข็งแกร่งด้วยการยก ระดับคุณภาพของเครื่องจักร พัฒนา เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนฝึกฝนทักษะ ฝีมือของทีมงานอย่างเข้มข้น เพื่อรองรับ การเพิ่มปริมาณการผลิต และการส่งออก ไปยังนานาประเทศทั่วโลก โรงงานประกอบ รถยนต์ทั้งสามแห่งของบริษัทฯตั้งอยู่ใกล้ ท่าเรือแหลมฉบัง สอดคล้องกับกลยุทธ์ ระดับนานาชาติ ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็น ฐานการผลิต และส่งออกไปยังทุกภูมิภาค ทั่วโลก

ด้วยความใส่ใจต่อความสำคัญของการ ผลิตรถยนต์ ให้เหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมและเศรษฐกิจโรงงานประกอบ รถยนต์แห่งที่สาม ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จึงนำกระบวนการทำงานและ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ อาทิ ระบบการพ่นสีที่ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (Aqueous Coating System) นอกจากนี้ยัง เพิ่มอัตราการใช้เครื่องจักรกล จากสัดส่วน เดิมร้อยละ 8 ในโรงงานแห่งที่หนึ่ง และสอง ให้เป็นร้อยละ 40 ในโรงงานแห่งที่สาม เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มคุณภาพและ ปริมาณการผลิต ด้วยการใช้วัตถุดิบ อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม

โรงงานแห่งที่หนึ่ง ประกอบรถยนต์นั่ง รุ่น มิตซูบิชิ แลนเซอร์ อีเอ็กซ์ และ รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) รุ่นมิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต ด้วยความสามารถใน การผลิตสูงสุด 75,000 คันต่อปี โรงงานแห่งที่สอง ประกอบรถกระบะ รุ่น มิตซูบิชิ ไทรทัน และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) รุ่นมิตซูบิชิปาเจโร สปอร์ต ด้วยความสามารถในการผลิตสูงสุด 180,000 คันต่อปี โรงงานแห่งที่สาม ประกอบรถยนต์ใน โครงการ Global Small ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล หรืออีโค คาร์ ของ ประเทศไทยในรุ่น มิตซูบิชิ มิราจ และ มิตซูบิชิ แอททราจ ด้วยความสามารถ ในการผลิตสูงสุด 165,000 คัน

โรงงานผลิตเครื่องยนต์ ดำเนินการภายใต้ ชื่อ บริษัท เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิน จำกัด (MEC) เป็นการขยายสายการผลิตเครื่องยนต์ ออกมาจากโรงงานประกอบรถยนต์เดิมมีกำลังการผลิตเครื่องยนต์ทั้งระบบเบนซินและดีเซล รวมต่อปีประมาณ 502,000 เครื่อง เพื่อส่งมอบให้แก่โรงงานประกอบ รถยนต์ในประเทศไทย และส่งออกไปยัง โรงงานประกอบรถยนต์ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

โรงงานประกอบรถยนต์ทั้งสามแห่งของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความ สามารถในการผลิตรวมกันถึง 420,000 คัน ต่อปี แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น ฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุด ของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอร์ปอเรชั่น ที่นอกเหนือจาก ประเทศญี่ปุ่น

ความรับผิดชอบต่อสังคม CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ปรัชญา 4 ประการสำคัญของมิตซูบิชิ มอเตอร์ส คอปอเรชั่น อันเป็นพื้นฐานของ องค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม คือ

S T E P

SUPPORT FOR THE NEXT GENERATION

สนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

TRAFFIC SAFETY

สนับสนุนการให้ความรู้เรื่อง ความปลอดภัยในการจราจรรวมถึง การลดอุบัติเหตุในการขับขี่

ENVIRONMENT PRESERVATION

สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

PARTICIPATION IN LOCAL COMMUNITIES

สนับสนุนการสร้างและ พัฒนาชุมชนในภูมิภาค

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงปรัชญาอันเป็นพื้นฐาน ขององค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอันสอดคล้องกับปรัชญาสำคัญทั้ง 4 ด้าน ด้วยจิตสำนึกของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องการที่เห็นทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และมีความสุข กิจกรรมต่างๆ จึงได้ ถูกดำเนินการขึ้นโดยที่มิได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ แต่มีค่ามากกว่าด้วยรอยยิ้ม ที่เกิดขึ้น

สนับสนุนคนรุ่นใหม่เพื่อความ สำเร็จอย่างต่อเนื่องในอนาคต “มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง” โครงการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวัน SUPPORT FOR THE NEXT GENERATION

นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ได้บริจาคเงินรวมปีละ 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหาร กลางวันในโรงเรียน แก่โรงเรียน 50 แห่ง ในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้ชื่อ โครงการ “มิตซูอิ่มใจ น้องได้อิ่มท้อง” จนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนขนาดเล็กภายใต้สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนไปแล้ว 238 แห่ง จาก 58 จังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังได้จัดทำกิจกรรม “โรงเรียน ของฉัน” เชิญชวนให้พนักงานเข้ามามีส่วน ร่วมช่วยเหลือสังคม โดยการเสนอชื่อ โรงเรียนประถมที่ตนเคยเรียน หรือโรงเรียน ประถมในจังหวัดบ้านเกิด เพื่อเข้ารับการ พิจารณา อันเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกรัก ภูมิลำเนาของตน โครงการนี้ถือเป็น กิจกรรมหลักเพื่อสังคม ที่พนักงานและ ผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิ ได้เข้าร่วมใน ฐานะส่วนหนึ่งของครอบครัวมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย

มิตซูบิชิมอบอาหารกลางวัน มิตซูบิชิมอบอาหารกลางวัน Students are full, Mitsubishi is happy

สนับสนุนให้ความรู้เรื่องความ ปลอดภัยในการจราจร รวมถึง การลดอุบัติเหตุในการขับขี่ TRAFFIC SAFETY

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย มารยาทในการขับรถ การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โดยทีมวิทยากรและครูฝึกผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ใช้ถนน

 

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัย

สนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ENVIRONMENT PRESERVATION

โครงการ MMTh Power เป็นกิจกรรม ที่สนับสนุนให้พนักงานทั้งชาวไทยและ ชาวญี่ปุ่น ได้ร่วมกันทำประโยชน์แก่ สาธารณะ และสร้างจิตสำนึกรัก สิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมหาดบางแสน สวยด้วยมือเรา เชิญชวน ผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัวพนักงานของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ทั้งจาก สำนักงานรังสิต และโรงงานแหลมฉบัง ร่วมกันทำความสะอาดชายหาดบางแสน จ.ชลบุรี ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนรวม 230 คน ได้ช่วยกันเก็บขยะ และเรียนรู้การแบ่ง แยกขยะ ตลอดเส้นทางชายหาดบางแสน ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้ชายหาดบางแสนซึ่งเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี และเป็นจังหวัดที่ตั้งของโรงงานผลิต รถยนต์ของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ทั้ง 3 โรงงาน มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยยิ่งขึ้น

สนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการสร้างและพัฒนา ชุมชนในภูมิภาค PARTICIPATION IN LOCAL COMMUNITIES

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และ มีโรงงานประกอบรถยนต์อยู่ในจังหวัด ชลบุรี บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชุมชนโดยรอบ สำนักงานและโรงงาน และได้มีการจัด กิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การส่งมอบความสุขด้วยอุปกรณ์ การเรียน กีฬา และเครื่องใช้จำเป็นอื่นๆ สำหรับการศึกษา ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี และชลบุรี

บริษัทมิตซูบิชิ มอเตอร์ส มอบจักรยาน มิตซูบิชิสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ